Corona/COVID-19

Fysiotherapie bij Corona/COVID-19 revalidatie

Fysiotherapie helpt bij het herstel van mensen die zwaar getroffen zijn door COVID-19. Deze patiënten kampen met ernstige klachten en beperkingen a.g.v. de ziekte. Dit zijn mensen die op de intensive care, op corona-afdelingen in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek zijn geweest. Ook mensen die niet ernstig ziek zijn geweest, kunnen kampen met langdurige klachten ten gevolge van een COVID-19 besmetting, de zogenoemde longCovid. Alle mensen met langdurige klachten kunnen aanspraak maken op fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Hieronder leggen wij dit nader aan u uit.

Een aantal van hen houdt langdurig last van ernstige lichamelijke en cognitieve klachten. Klachten zijn o.a. kortademigheid, conditieverlies, verzwakte spieren en problemen met het geheugen.
Paramedische zorg kan een belangrijke rol spelen in deze herstelzorg en bestaat afhankelijk van uw situatie uit monodisciplinaire of gecombineerde inzet van een fysio- of oefentherapie, diëtist, ergotherapeut of logopedist.

Het verloop van de behandeling

Tussen de COVID-19-patiëntengroepen zijn grote verschillen in het verloop en herstel van de ziekte en er is nog geen bewijs of paramedische zorg voor iedere patiënt effectief is. Daarom is het niet goed mogelijk om vooraf aan te geven welke herstelzorg in welke omvang voor welke patiënten het best passend is. De medisch specialist of huisarts bepaalt bij het begin van de behandeling welke en hoeveel paramedische zorg iemand nodig heeft. Daarna evalueert de huisarts regelmatig de ingezette zorg op basis van rapportages van de behandelende paramedici.

Vergoeding van de therapie

De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor maximaal 50 behandelingen binnen maximaal 6 maanden met verwijzing door medisch specialist of huisarts. Halverwege, dus na ongeveer 3 maanden, beoordeelt de huisarts of de zorg voortgezet moet worden. Na 6 maanden kan bij uitzondering en op indicatie van een medisch specialist een 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden ingaan. Daarvoor wordt gekozen als zich blijvende schade aan longen of bewegingsstelsel blijkt voor te doen, waarvoor behandeling door een paramedicus zinvol wordt geacht. Tijdens de gehele behandelperiode worden regelmatig gegevens van de patiënt verzameld voor onderzoek. Dit zijn onder meer gegevens over ingezette behandelingen, de vorderingen van het herstel en diverse gezondheidsuitkomsten, zoals een wandeltest, een meting van spierkracht en een vragenlijst over fysieke beperkingen.

Vergoeding van diëtiek

De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor maximaal 7 uur binnen maximaal 6 maanden met verwijzing door medisch specialist of huisarts. Halverwege, dus na ongeveer 3 maanden, beoordeelt de huisarts of de zorg voortgezet moet worden. 
Na 6 maanden kan op indicatie van een medisch specialist een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. U kunt zich voor diëtiek aanmelden bij ons of via Praktijk Pit.

Wij zijn ook geopend op woensdagavond tot 21:00!

Diëtiste