FNS

FNS is volgens de DSM5 een neurologische stoornis, volgens DSM4 een conversiestoornis.

FNS wordt gezien als neurologisch probleem met betrekking tot informatieverwerking. Vergelijkbaar met een computer waarbij de software niet goed functioneert. Dit kan het geval zijn doordat bepaalde programma’s met elkaar conflicteren. Er hoeft dan niets kapot te zijn; opnieuw installeren van de juiste software kan het probleem verhelpen. Zo kan ook bij de motoriek in de mens een stoornis optreden waarbij er sprake is van niet goed functioneren zonder dat er iets kapot is, c.q. een ziekte aanwezig is. Eerder werd deze problematiek, een conversiestoornis, geschaard onder de psychiatrische stoornissen. Bij FNS spreken we over een neurologische stoornis.
Behalve dat FNS zich uit als motorische stoornis, kan het zich ook op andere manieren uiten zoals bijvoorbeeld een verandering in de pijngewaarwoording. Net als bij het chronisch regionaal pijnsyndroom, vroeger wel sudecks- of reflexdystrofie genoemd.

Het is ook mogelijk dat er problemen optreden in de energiehuishouding, in de vorm van extreme vermoeidheid. De praktijk leert dat het vaak ontstaat op momenten dat er plotselinge, heftige activiteit van het vegetatieve zenuwstelsel plaatsvindt: Sterke fight/flight (schrik)reacties, de zogenaamde stressresponsen. De ervaring leert dat het mogelijk is dat mensen in deze schrikreactie kunnen blijven hangen. En dat dan bijvoorbeeld loopstoornissen of andere motorische stoornissen kunnen ontwikkelen.

De aanpak van deze FNS is een specifieke op deze aandoening gerichte aanpak waar ook specifieke kennis voor nodig is. Hiervoor is een specifieke cursus bij de FNSstichting van twee dagen en de fysiotherapeuten die deze cursus gevolgd hebben kunnen zich aansluiten bij het landelijk netwerk waardoor zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis met betrekking tot deze problematiek.

Een positief aspect is dat FNS vaak goed te behandelen is. Indien de richtlijnen van de cursus gevolgd worden is de kans groot dat er weer volledige verbetering optreedt.  

In onze praktijk zijn Frans van der Wulp en Tim van Nijnatten lid van het FNS-net. Wilt u hiervoor een afspraak maken, belt u dan met onze praktijk of meldt u aan via het inschrijvingsformulier.

Wat houdt de therapie in en wat kan het effect zijn?

In deze video ziet u een klein stukje uit de behandeling van deze man met FNS diagnose. Eerst ziet u de situatie zoals deze was aan het begin van de behandeling, en daarna ziet u ter vergelijking de gemaakte progressie tijdens revalidatie. Dit is een momentopname geweest en dit is nog niet het eindstation van de therapie voor deze meneer.

De credits van deze video gaan naar Tim van Nijnatten, die deze video in zijn stageperiode bij ons heeft gemaakt ter illustratie van FNS behandeling aan zijn medeleerlingen. 

Uiteraard is dit online gezet na toestemming van dhr. zelf.

Uw therapeut

Fysiotherapie, haptonomie,
psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie, psychosomatisch fysiotherapie i.o., bewegingsagogiek,
sportmassage

Wij zijn ook geopend op maandagavond tot 20:00!

U kunt zich via onze site direct aanmelden voor een afspraak. Zo liggen uw gegevens al bij ons klaar bij uw eerste afspraak en kunt u snel van start met uw behandeling.