Hyperventilatie

Wij behandelen in onze praktijk regelmatig mensen met hyperventilatie. In 2019 hebben wij samen met een vierdejaars student fysiotherapie een kleinschalig onderzoek uitgevoerd. Hieronder een beknopte samenvatting van dit onderzoek.

Onderzoek hyperventilatie

Binnen de gezondheidszorg zijn depressie en angst een veel voorkomende klacht. Dat heeft klinische aandacht en meer onderzoek tot gevolg. Een fenomeen dat vaak gepaard gaat met angst is hyperventilatie. In de komende jaren wordt er een stijging verwacht in aanmeldingen van patiënten met hyperventilatie. De Mindfulness Bodyscan is één van de therapievormen die wordt toegepast om leed te verlichten dat gepaard gaat met lichamelijke en stressgerelateerde klachten, zoals bijvoorbeeld depressie en chronische pijn. Er was nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventie op patiënten met specifiek hyperventilatie. In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de Mindfulness Bodyscan op patiënten met hyperventilatie.

Het onderzoek werd verricht met tien patiënten tussen de 23 en 64 jaar. De patiënten ondergingen de interventie vier weken lang, één keer per week. De interventie bestond uit een kwantitatieve begin- en eindmeting.

Tijdens dit onderzoek was er sprake van één loss to follow-up na drie weken. De overige negen patiënten zijn meegenomen in het analyseren van de resultaten. De uitkomsten waren opmerkelijk te noemen. 100% van de onderzochte patiënten geeft aan dat de interventie is aan te bevelen in zijn of haar omgeving en dat er verschil wordt gemerkt na de behandeling. Daarnaast zegt 67% dat de interventie makkelijk thuis is voort te zetten. Als laatste geeft 56% positief antwoord op de vraag verschil te merken in de kwaliteit van leven.

De interventie is bij 3 patiënten in de praktijk en bij 6 patiënten aan huis toegepast. Dit verschil in omgevingsfactoren kan van invloed zijn geweest binnen het onderzoek. Verder is de interpretatie in het analyseren van de interviews uitgevoerd door één persoon en is het onderzoek op kleine schaal uitgevoerd, wat de objectiviteit en betrouwbaarheid vermindert.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de Mindfulness Bodyscan een statistisch significant effect heeft op de meest voorkomende hyperventilatie-klachten en op de beleving van hyperventilatie. De interventie heeft een mogelijk positief effect gehad op zowel de bewustwording en aandacht voor alledaagse bezigheden.

Aanbod in de praktijk

Bovenstaand onderzoek is uitgevoerd bij patiënten met beginnende of een lichtere vorm van hyperventilatie. In onze praktijk is ook een psychosomatisch fysiotherapeut werkzaam die meer complexere problematiek goed kan behandelen. Neem bij twijfel vooral contact op met onze praktijk, we helpen u graag verder.

Wij zijn ook geopend op maandagavond tot 20:00!

U kunt zich via onze site direct aanmelden voor een afspraak. Zo liggen uw gegevens al bij ons klaar bij uw eerste afspraak en kunt u snel van start met uw behandeling.