Ons team

In onze praktijk werken meerdere therapeuten die elk een eigen aandachtsgebied hebben. Onze therapeuten werken niet allemaal op hun eigen eilandje. Ze vullen elkaar in het dagelijks werk aan en wijzen hun patiënten op de mogelijkheden bij onze andere therapeuten. De lijnen zijn kort. Zo kan binnen één en dezelfde praktijk optimaal worden gewerkt aan uw gezondheid.

Fysiotherapie, haptonomie, psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, oedeemtherapie

Fysiotherapie, corona/
covid-19 revalidatie, 
longfysiotherapie

Fysiotherapie, manuele therapie, corona/
covid-19 revalidatie

Overige disciplines