Psychosomatische fysiotherapie

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Deze uitspraak stamt uit de Romeinse oudheid toen men al wist dat geestelijke en lichamelijke gezondheid samengaan. Deze twee-eenheid is het werkgebied van de hedendaagse psychosomatische fysiotherapeut.

U kunt merken dat u last heeft van zowel geestelijke als lichamelijke klachten, die elkaar ook nog beïnvloeden. Of uw lichamelijke klachten gaan samen met een grote psychische druk, hoge werkdruk, sociale belasting of emotionele labiliteit. Een aanhoudende overbelasting op meerdere gebieden kan uw weerstand en veerkracht aantasten, waardoor u minder en trager herstelt of zelfs ziek wordt. In al deze gevallen kan psychosomatische therapie uitkomst bieden.

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft na zijn opleiding tot fysiotherapeut een driejarige post- hbo-opleiding gevolgd. Verscheidene onderdelen van de psychosomatische fysiotherapie kunnen worden ingezet om mensen te leren spanningen te kanaliseren of vormen van stress en emoties zoals angst in goede banen te leiden. Psychosomatische fysiotherapie is dus niet alleen ontspanningstherapie!

Gebruikte methodes: autogene training, progressieve relaxatie, ademtherapie, systematische desensitisatie, mindfulness

Wat vertelt uw lichaam?

Met behulp van psychosomatische fysiotherapie leer u uw problemen maar ook uw mogelijkheden op een andere manier te zien. Uw lichaam vertelt door uw ademhaling, uw houding en uw bewegingen wie u bent. Ook op de behandeltafel vertelt uw lichaam een geheel eigen verhaal. Dit verhaal kan concreet worden gemaakt door gerichte vragen te stellen. Hoe communiceert u met uw lichaam? Wat zijn uw grenzen? Heeft u grenzen? Kunt u ze verleggen? Wat doet u als iemand anders ze overschrijdt? Staat u met beide benen op de grond of loopt u met uw hoofd in de wolken? Staat uw denken uw voelen in de weg? Kunt u spanning loslaten en uw adem laten gaan? Kunt u uw gedachten, uw controle loslaten? Wat verandert er als u in contact komt met uzelf, maar ook met

anderen? Hoe reageert u onder druk en hoe kunt u druk weerstaan? Met lichaamsgericht werken wordt het abstracte concreet, “u ondervindt dit aan den lijve”

Gebruikte methodes: communicatieve massage , communicatieve bewegingstherapie en emotioneel lichaamswerk. Ademtherapie: volgens Dixhoorn, Balfoort, Middendorf.

Pijnbeleving

Ook langdurige pijnklachten (pijnpatiënten) kunnen vanuit de invalshoek van de psychosomatische fysiotherapie worden behandeld. Daarbij spelen vragen als: hoe gaat u met pijn om? Vermijdt u pijn uit angst en zo ja, wat is daarvan het gevolg? Kunt u de pijngrens verleggen? Hoe denkt u over pijn en hoe beïnvloedt dit uw daadwerkelijke pijn? De antwoorden op deze vragen kunnen worden gevonden via bijvoorbeeld communicatieve massage of haptonomie. Essentieel is de vraag tot welke bezigheden u in het dagelijks leven in staat bent, ondanks de pijn.

Methodes: Mirror therapy, graded activity en grensverleggende therapie, communicatieve massage en haptonomie.

Gespreksvaardigheden

Psychosomatische fysiotherapie gaat niet zonder een goed gesprek. De lichaamsgerichte methoden uit deze specialisatie worden aangevuld met inzichten uit de cognitieve therapie en het NLP (= Neuro-Linguïstisch Programmeren). Met gerichte gesprekken stelt de psychosomatisch fysiotherapeut samen met u doelen vast waaraan gewerkt gaat worden. Problemen en oplossingen worden bewust gemaakt en er wordt al doende op een creatieve manier omgegaan met alle inzichten die u tegenkomt.

Trefwoorden: slaapstoornissen, oververmoeidheid, concentratieproblemen, spanning, stress, uitputting, burn-out, lusteloosheid, gejaagdheid, onrust, angst, hyperventilatie, langdurige pijn, pijnpatiënten, lichamelijk onverklaarbare klachten, faalangst, mentale training, ademhaling.

Uw therapeut

Fysiotherapie, haptonomie, psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie, psychosomatisch fysiotherapie i.o., bewegingsagogiek, sportmassage

Fysiotherapie, psychomatisch fysiotherapie i.o., sport- en bewegingscoördinator