Vergoeding

Voor een behandeling fysiotherapie is in principe geen verwijsbrief nodig van een arts. U mag met uw klachten uiteraard eerst langs uw huisarts gaan, maar het hoeft niet. Wanneer u zich direct bij de fysiotherapeut aanmeldt, zal hij u eerst screenen. Hij bepaalt dan na een kort onderzoek of u met uw klachten op het juiste adres bent. Van de screening wordt een afschrift naar uw huisarts gestuurd. Dit doen wij pas na uw toestemming.

Vergoeding

Per februari 2005 zijn de tarieven voor fysiotherapie door de minister vrij gegeven. Dat betekent dat de tarieven per verzekeraar en per praktijk kunnen verschillen.

Voor patiënten die aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie gelden de tarieven die met hun verzekeraar zijn afgesproken. Als een fysiotherapeut een contract heeft met deze verzekeraar, declareert hij rechtstreeks bij de verzekeraar. De patient krijgt dan geen nota. Onze praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Heeft u geen aanvullend pakket voor fysiotherapie afgesloten, dan geldt het praktijktarief. U krijgt een nota die u moet opsturen naar uw verzekeraar. De vergoeding hangt af van de afgesloten polis.

Ons bereiken veel vragen hoe dat zit met het verzekeringsrecht voor fysiotherapie. Hieronder leggen wij uit hoe de vergoeding is verdeeld over basisverzekering en aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Fysiotherapie voor chronische klachten valt onder de basisverzekering. Chronisch binnen de fysiotherapie betekent dat de klacht vermeld moet staan op de zogeheten “chronische lijst”. Iemand die bijvoorbeeld lang rugpijn heeft, krijgt geen chronische indicatie. Deze klacht staat niet op de lijst. (Langdurige rugklachten worden vergoed vanuit het aanvullende pakket.)

De overheid heeft besloten dat iedereen de eerste twintig chronische behandelingen fysiotherapie zelf moet betalen of moet bijverzekeren in het aanvullende pakket. Als het aanvullende pakket bij de start van fysiotherapie nog minimaal twintig behandelingen bevat, dan wordt alle fysiotherapie voor chronische indicaties betaald door de zorgverzekeraar. Heeft u echter al een deel van het pakket verbruikt of heeft u bijvoorbeeld twaalf behandelingen in uw aanvullende pakket, dan moet u het restant bijpassen alvorens de machtiging ingaat.

Iemand die een machtiging fysiotherapie krijgt voor meerdere jaren, hoeft altijd maar één keer deze eerste twintig behandelingen zelf te betalen. Het tweede en de daarop volgende jaren is hij daarvan vrijgesteld.

Daarnaast kan iemand die fysiotherapie voor een chronische klacht krijgt, geconfronteerd worden met het eigen risico. Ook dit is een overheidsbesluit en betreft daarom alleen de basisverzekering, dus alleen de fysiotherapie die onder een chronische machtiging valt. Dit eigen risico moet wel elk jaar worden betaald. Vaak wordt het eigen risico ook via andere zorg (bv. specialist of apotheek) verrekend.

Aanvullende verzekering

De fysiotherapie die onder de marktwerking valt en buiten de overheid om wordt geregeld, is opgenomen in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars. Daarvoor betaalt u zelf, de overheid draagt hier niet in bij. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, heeft u recht op het aantal fysiotherapiebehandelingen dat in het pakket zit dat u zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. U hoeft dan niet de eerste twintig behandelingen te betalen. Aangezien de overheid geen bemoeienis heeft met het aanvullende pakket, is hier ook het eigen risico niet van toepassing. U kunt dus zonder extra kosten het aantal behandelingen uit uw gekozen pakket gebruiken. (mits u geen hierop afwijkende voorwaarden in uw polis heeft afgesproken)

Gezien het feit dat steeds meer fysiotherapie voor chronische indicaties wordt overgeheveld naar de aanvullende verzekering, worden de aanvullende pakketten steeds belangrijker. Het is verstandig daarmee rekening te houden als u uw nieuwe ziektekostenpolis afsluit.

Wij zijn ook geopend op maandagavond tot 20:00!

U kunt zich via onze site direct aanmelden voor een afspraak. Zo liggen uw gegevens al bij ons klaar bij uw eerste afspraak en kunt u snel van start met uw behandeling.