Zorgregistraties eerste lijn

Wetenschappelijk onderzoek door uw fysiotherapeut

Uw fysiotherapeut doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Op de website van Nivel kunt u lezen wat het doel is van Nivel Zorgregistraties en wat deelname betekent voor u als patiënt.

Nivel besteedt veel zorg aan de bescherming van privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het Nivel vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie op: www.nivel.nl/zorgregistraties

Wij zijn ook geopend op maandagavond tot 20:00!